ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

บริษัท พรปิยะณาน โลจิสติกส์ จำกัด ต้องการเพื่อนร่วมงานที่ต้องการเติบโตไปกับเราในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง จำนวน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1.  จัดเก็บสินค้าภายในสโตร์ให้เป็นมาตรฐาน
 2. ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายรายการเครื่องมือ/อะไหล่
 3. ให้บริการเบิกจ่ายเครื่องมือ/อะไหล่
 4. จัดทำรายสรุปการเบิกจ่ายประจำวัน
 5.  ตรวจนับสต็อกสินค้า
 6. จัดเตรียมเอกสารสั่งซื้อ
 7. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยสโตร์


คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้
– สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– มีทัศคติที่ดี มีจิตใจชอบช่วยเหลือบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1.  จัดเก็บสินค้าภายในสโตร์ให้เป็นมาตรฐาน
 2. ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายรายการเครื่องมือ/อะไหล่
 3. ให้บริการเบิกจ่ายเครื่องมือ/อะไหล่
 4. จัดทำรายสรุปการเบิกจ่ายประจำวัน
 5.  ตรวจนับสต็อกสินค้า
 6. จัดเตรียมเอกสารสั่งซื้อ
 7. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยสโตร์


คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้
– สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– มีทัศคติที่ดี มีจิตใจชอบช่วยเหลือบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1.  จัดเก็บสินค้าภายในสโตร์ให้เป็นมาตรฐาน
 2. ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายรายการเครื่องมือ/อะไหล่
 3. ให้บริการเบิกจ่ายเครื่องมือ/อะไหล่
 4. จัดทำรายสรุปการเบิกจ่ายประจำวัน
 5.  ตรวจนับสต็อกสินค้า
 6. จัดเตรียมเอกสารสั่งซื้อ
 7. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยสโตร์


คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้
– สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– มีทัศคติที่ดี มีจิตใจชอบช่วยเหลือบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1.  จัดเก็บสินค้าภายในสโตร์ให้เป็นมาตรฐาน
 2. ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายรายการเครื่องมือ/อะไหล่
 3. ให้บริการเบิกจ่ายเครื่องมือ/อะไหล่
 4. จัดทำรายสรุปการเบิกจ่ายประจำวัน
 5.  ตรวจนับสต็อกสินค้า
 6. จัดเตรียมเอกสารสั่งซื้อ
 7. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยสโตร์


คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้
– สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– มีทัศคติที่ดี มีจิตใจชอบช่วยเหลือบริการ

วิธีการสมัคร

1. สมัครโดยการส่งผ่านอีเมล
2. สมัครผ่านเว็บไซต์ JobTH
สำหรับท่านที่ฝากประวัติไว้ที่เว็บไซต์ jobth.com อยู่แล้ว สามารถสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ JobTH ได้เลย คลิกเพื่อดูตำแหน่งที่เปิดรับ